HiperAutomatyzacja 5

Jak łączyć modele i narzędzia automatyzacji
23-24.03.2022 | 2 dni | 0 zł za udział
Ponad 35 prelekcji i 8 warsztatów

Zapraszamy do udziału w 5 edycji konferencji HiperAutomatyzacja

Kontekst i cele konferencji

W ciągu blisko ostatnich dwóch lat zorganizowaliśmy już 4 edycje konferencji poświęcone hiperautomatyzacji (miały one miejsce w czerwcu i listopadzie 2020 r. oraz lutym i grudniu 2021 r.). Uczestniczyło w nich blisko 5200 osób z całej Polski.

Tak duży sukces zadecydował o przygotowaniu kolejnego spotkania z tego cyklu. Jako myśl przewodnią nadchodzącego wydarzenia wybraliśmy "Jak łączyć metody i narzędzia automatyzacji biznesu". Wierzymy bowiem, że siłą hiperautomatyzacji jest efektywne łączenie różnych podejść i rozwiązań informatycznych klasy RDA / RPA / OCR / LowCode / NoCode / Chatboty / Voiceboty.

Konferencja jest częścią przedsięwzięcia dotyczącego budowy polskiej społeczności hiperautomatyzacji - Liderzy.AI i jednocześnie projektu badawczego dotyczącego asymilacji innowacji cyfrowych.


Mocarze hiperautomatyzacji

W ramach 5 edycji konferencji HiperAutomatyzacja rozstrzygnięty będzie ogólnopolski konkurs "Mocarze hiperautomatyzacji". Celem głównym Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych wdrożeń z zakresu hiperautomatyzacji, których efektywność jest mierzona poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed wdrożeniem z wynikami uzyskanymi po jego przeprowadzeniu.

Konkurs jest prowadzony w 6 kategoriach dotyczących zrobotyzowanej automatyzacji procesów, inteligentnych asystentów, automatyzacji z wykorzystaniem LowCode lub NoCode. Do konkursu mogą przystąpić zarówno małe i średnie jednostki (do 250 osób), jak również duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób).

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na dedykowanej stronie.


Giełda pracy dla specjalistów od hiperautomatyzacji

W ramach 5 edycji konferencji HiperAutomatyzacja organizujemy - na całkowicie nieodpłatnych zasadach - giełdę pracy dla specjalistów od RPA / LowCode / NoCode / Chatbotów / Voicebotów / OCR / ProcessMining / TaskMinig / ...

Dowolna firma będzie mogła umieścić ogłoszenie, że poszukuje specjalistów. Myślimy, że jest to sytuacja win-win. Tzn. firmy dotrą jednego dnia ze swoją ofertą do bardzo sprofilowanej grupy odbiorców, a uczestnicy konferencji mają szansę na pozyskanie interesującej pracy.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na dedykowanej stronie.


Prezentacja case studies - I dzień konferencji

Podczas pierwszego dnia konferencji uruchomione będą trzy równoległe strumienie tematyczne prezentujące blisko inspirujących 40 case studies. Uczestnicy konferencji będą mogli swobodnie przełączać się pomiędzy strumieniami. Zarejestrowane na konferencję osoby będą mieli niedopłatny dostęp do nagrań z prezentowanych case studies.

01. Wprowadzanie hiperautomatyzacji do organizacji

Do udziału w tym strumieniu zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy chcą poznać dobre praktyki i przykłady wprowadzania hiperautomatyzacji do organizacji (zarówno w podejści klasycznym jak i modelu demokratycznym) oraz budowy kompetencji i anagażowania biznesu.

 

02. Skalowanie hiperautomatyzacji w przedsiębiorstwach

Do udziału w tym strumieniu zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani skalowanie hiperautoamtyzacji w przedsiębiorswach oraz aspektami narzędziowymi - oceną i doborem rozwiązań z zakresu hiperautomatyzacji.

03. Najciekawsze wdrożenia z rynku

Do udziału w tym strumieniu zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani najciekawszymi wdrożeniami przeprowadzonymi przez firmy technologiczne / doradcze. Każda z prezentacji będzie prowadzona przez przedstawiciela firmy wdrożeniowej i użytkownika końcowego.

Praktyczne warsztaty narzędziowe - II dzień konferencji

Podczas drugiego dnia konferencji uruchomione będą trzy równoległe strumienie warsztatowe (8 warsztatów) - pokazując aspekty narzędziowe hiperautoamtyzacji. Uczestnicy konferencji będą mogli swobodnie przełączać się pomiędzy strumieniami. Zarejestrowane na konferencję osoby będą mieli niedopłatny dostęp do nagrań z prowadzonych warsztatów.

01. Process Mining i analiza procesów

Do udziału w tym strumieniu zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani eksploracją, analizą i dokumentacją procesów jako działań poprzedzających automatyzację.

 

02. Budowa robotów i nie tylko

Do udziału w tym strumieniu zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani budową robotów programowych i innych mechanizmów automatyzacji procesów biznesowych.

 

03. Chatboty, voiceboty i BPMS'y

Do udziału w tym strumieniu zapraszamy wszystkich tych z Państwa, którzy są zainteresowani budową chatbotów, vocebotów i automatyzacji procesów z wykorzystaniem BPMSów.

 

Zarejestrowaniu uczestnicy konferencji będą mieli niedopłatny dostęp do nagrań z konferencji i materiałów udostępnionych przez prelegentów.


Formuła realizacyjna konferencji

Nadchodząca edycja konferencji będzie miała postać mixu: case studies i warsztów narzędziowych. Podczas prezentacji case studies zaprezentowane zostaną inspirujące przykłady jak przedsiębiorstwa działające w Polsce wdrażają na własne potrzeby hiperautomatyzację oraz w jaki sposób można zrealizować projekty z tego obszaru przy pomocy dostawców zewnętrznych (firm doradczych / IT).

Dodatkowo jeden ze strumieni tematycznych będzie miał bardzo praktyczną postać - prezentowane będą w formie warsztatów podstawy pracy z określonymi narzędziami technologicznymi z zakresu hiperautomatyzacji. 


Wyróżniki konferencji

04. Tylko praktyka

Wystąpienia będą miały postać case study, w czasie których prelegenci odnosić się będą do zgromadzonych doświadczeń.

05. Nie dostarczamy leadów

Nie udostępniamy nikomu maili uczestników konferencji - nie traktujemy Państwa jako leady sprzedażowe.

06. Element większej całości

Konferencja jest częścią szerszego przedsięwzięcia dotyczącego budowy polskiej społeczności hiperautomatyzacji - Liderzy.AI.

01. Nieodpłaty udział

Bez względu na branżę i wielkość firmy zapraszamy Państwa do nieodpłatnego udziału w konferencji.

02. Dostęp do nagrań

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy niedopłatny dostęp do nagrań z tej edycji konferencji.

03. Materiały z konferencji

Zarejestrowanym uczestnikom udostępnimy do pobrania materiały udostępnione przez prelegentów.

Odbiorcy konferencji

Konferencja powinna zainteresować przede wszystkim:

  • menadżerów odpowiedzialnych za automatyzację / robotyzację / sztuczną inteligencję,
  • szefów działów architektury IT,
  • szefów działów operacji,
  • liderów zmian biznesowych,
  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacji cyfrowych.

Co istotne konferencja jest dedykowana zarówno dla przedsiębiorstw, które już od dłuższego czasu wdrażają hiperautomatyzację, ale także dla tych podmiotów, które dopiero zaczynają się interesować tą tematyką.


 

Statystyki hiperautomatyzacji

Poniższe wykresy przedstawiają jak szybko i w jakiej skali będzie rozwijać się rynek narzędzi do hiperautomatyzacji. Nadchodzące lata upłyną pod znakiem budowy przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania z tego obszaru.

32.6%
Wskaźnik CAGR dla rynku RPA

Przewiduje się, wielkość rynku RPA / RDA wzrośnie z 1.09 mld w 2019 r. do 7.2 mld USD w 2025 r.

50.0%
Wskaźnik CAGR dla rynku Process Mining

Przewiduje się, wielkość rynku Process Mining wzrośnie z 185 mln USD w 2018 r. do 1.42 mld USD w 2023 r.

31.1%
Wskaźnik CAGR dla rynku LowCode

Przewiduje się, wielkość rynku LowCode wzrośnie z 10,3 mld USD w 2019 r. do 187 mld USD w 2030 r.

29.7%
Wskaźnik CAGR dla rynku chatbotów

Przewiduje się, wielkość rynku chatbotów wzrośnie z 2,6 mld USD w 2019 r. do 9,4 mld USD w 2024 r.