Adam Kasperowicz

Adam Kasperowicz

CIO
VAN group
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Budował od podstaw IT grupy VAN. Mierzył się z potrzebą ciągłego dopasowywania IT do wzrostu firmy wynikająca m.in. z faktu, że na przestrzeni ostatnich 20 lat firma zwiększyła zatrudnienie z kilkudziesięciu do kilkuset osób. W trakcie rozwoju firmy zwiększał się zakres usług firmy, jak i samego IT, powstawały nowe zespoły IT.

Firma zdecydowała się na rozwój autorskich systemów dedykowanych pracownikom, podwykonawcom i klientom, takich jak: TMS, Intranet, Portal Przewoźników, Tracker GPS, Aplikacja mobilna, Track&Trace, EDI i inne.

Występuję w roli Product Ownera autorskiego TMS.

Od 2015 roku zajmuje się również systemem Ochrony Danych Osobowych w grupie VAN, pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych.

W ostatnich latach krzewi w grupie VAN zwinne podejście do rozwoju oprogramowania, a także DevOps'ową kulturę współpracy.