Agnieszka Wilczek

Head of CoE
Ministerstwo Finansów
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Szefowa Centrum Robotyzacji Procesów Ministerstwa Finansów, od 2020r. koordynuje zadania związane z automatyzacją i robotyzacją procesów biznesowych MF. Zawodowo związana z Ministerstwem Finansów od 2006r., pełniła funkcje kierownicze w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, oraz zarządzaniu projektem budowy Data Center MF.

W Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniła funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych. Nadzorowała projektowanie i budowę systemu informatycznego, obsługującego postępowania sądowe, w zakresie restrukturyzacji i upadłości. Realizowała projekty związane z automatyzacją procesów biznesowych.

W latach 2015 – 2018 związana była z administracją samorządową, gdzie pełniła funkcję Wiceprezydenta Miasta Otwock.

Agnieszka Wilczek ukończyła Politechnikę Warszawską. Posiada dyplom Menagera IT. Ukończyła studia podyplomowe dla kierowników zarządzających komórkami IT, na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - w obszarze Zarządzania i Finansów. Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania projektami, posiada umiejętności z zakresu Prince2 Practitioner, ITIL, TOGAF, M_o_R, Lean Practitioner – potwierdzone certyfikatami.

Prywatnie ciekawa świata optymistka, która uwielbia podróże, interesuje się socjologią oraz gra w tenisa ziemnego.