Siuwak

Aleksandra Siwulska-Filar

Lider
MPWiK
Wrocław
Poinformuj o wystąpieniu:

Ponad 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów IT, w których kluczową rolą stanowi spełnienie potrzeb i oczekiwań właścicieli biznesowych w odniesieniu do możliwości systemów IT.

Przełożyło się na pełne zrozumienie przebiegu i zależności procesów w organizacji, dzięki którym tworzono wspólnie z właścicielami mapę procesów i szczegółowe przebiegi kluczowych dla organizacji procesów. Aby móc w pełni zarządzać dokumentacją i procesami w organizacji odpowiadał za wdrożenie Zintegrowany System Zarządzania (zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy), który z sukcesem przechodzi zewnętrzne audyty od 7 lat i jego głównym Pełnomocnikiem. To były fundamenty do wdrożenia europejskiego modelu doskonałości – modelu EFQM, w którym w pierwszym etapie brała czynny udział, w drugim była kierownikiem projektu i z sukcesem wraz z Zarządem i całym managmentem firma uzyskała bardzo wysoką punktacje i znalazła się wśród najlepszych firm z branży utylity.

To wszystko zaowocowało szeregiem wdrożeń systemów IT od systemu CRM, przez modelowanie procesów, zarządzanie dokumentacją, automatyzacją po aktualnie trwającą robotyzację oraz wdrożenie systemu do miękkiego HR.