Andrzej Kubiak

Andrzej Kubiak

Dyrektor ds. rozwoju
Pirxon
Gdańsk
Poinformuj o wystąpieniu:

Przewodniczący Rady Nadzorczej PIRXON.

Odpowiada za rozwój biznesu, poszczególnych produktów pod marką PIRXON i kieruje współpracą z Klientami.

Dzięki zdobywanemu przez lata doświadczeniu doskonale identyfikuje obszary działalności i procesy, które mogą zostać usprawnione oraz wygenerować oszczędności poprzez wdrożenie różnorodnych rozwiązań informatycznych.

Czas wolny poświęca na rozgrywki szachowe, literaturę faktu oraz aktywności sportowe.