Andrzej Siwek

Head of Operations
mLeasing
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Kieruje w mLeasing Departamentem Obsługi Klienta , który zaprojektował i współtworzył ze swoim zespołem.

Ma szerokie doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych, procesowych, proceduralnych oraz narzędziowych. W trakcie intensywnego rozwoju biznesu oraz wprowadzenia masowych, detalicznych procesów podniósł efektywność operacji, zapewniając satysfakcjonujący poziom obsługi klientów.

Obecnie zarządza pracą kilkudziesięciu osób wchodzących w skład działu operacji, a także angażuje się we wdrożenie takich usprawnień jak automatyzacja procesów w back office.