Bartłomiej Mazurkiewicz–Bylok

Bartłomiej Mazurkiewicz–Bylok

Starszy kierownik
Warta
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Związany z doskonaleniem i automatyzacją procesów od ponad 14 lat.

Od ponad 5 lat kieruje zespołami odpowiedzialnymi za rozwój obszaru automatyzacji w organizacjach z branży ubezpieczeniowej i finansowej.

Prowadzi również szkolenia oraz wykłady na uczelniach wyższych.