Bartosz Gontarz

Bartosz Gontarz

Kierownik Zespołu Obsługi Procesów Technicznych
PZU
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Od 13 lat związany z Grupą PZU. Swoje doświadczenie rozpoczął od stanowiska konsultanta CC następnie likwidatora merytorycznego i merytorycznego -technicznego, pełnił również funkcję Zastępcy Kierownika Zespołu Uproszczonej Likwidacji oraz Z-ca Kierownika Zespołu Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych.
Obecnie pełni funkcję Menedżera Obszaru Technicznego.