Joanna Popielecka

Fundraiser
Fundacja Mam serce
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła w Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki ZETO-ZOWAR. W następnych etapach kariery pełniła stanowiska specjalistów, koordynatorów oraz Kierownika Biura Zarządu doradczej grupy kapitałowej w spółce New Connect.
Ostatnie doświadczenia przed podjęciem współpracy z Fundacja zdobywała w firmie zajmującej się komunikacją marketingową.