Joanna Rychlicka

Joanna Rychlicka

Specjalista
MPWiK
Wrocław
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – magister Zarządzania projektami. Laureatka V Akademii Talentów prowadzonej przez Forum Edukacji Biznesowej przy UE we Wrocławiu. Nagrodą za udział w akademii był staż w MPWiK S.A. Wrocław, w którym pracuje od 2015.

Ścieżkę zawodową w MPWiK rozpoczęła w Centrum Usług Wspólnych. Prowadziła projekty doskonalące związane z zarządzaniem zmianą, m.in. wdrożyła rental odzieży roboczej, prowadziła projekt związany z uporządkowaniem majątku Spółki oraz wdrożeniem nowych zasad gospodarowania majątkiem ruchomym oraz projekt wdrożenia systemu do inwentaryzacji środków trwałych wraz z pilotażem radiowego odczytu.

Przez niespełna 2 lata obejmowała stanowisko koordynatora zarządzając zespołem w Dziale HR i Usług Wsparcia w zakresie gospodarowania administracyjną częścią majątku Spółki. Pełniła rolę Zastępcy Przewodniczącego Komisji ds. likwidacji składników majątkowych oraz członka Komisji Inwentaryzacyjnej.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Robotic Process Automation i od połowy 2020 roku rozpoczęła pracę na stanowisku Specjalisty w Zespole Wsparcia w Doskonaleniu Organizacji. Od tego czasu pełni również role analityka w zespole automatyzacji procesów biznesowych oraz Ambasadora Robotyzacji kierując Wirtualnym Zespołem Trenerów Robotów oraz nadzorując współpracę z zewnętrzną firmą w zakresie RPA.

Od początku kariery zawodowej związana z usprawnianiem procesów biznesowych, zarządzaniem projektami i zarządzaniem zmianą.