Leszek Karpiński

Leszek Karpiński

Kierownik produkcji
Brintons Agnella
Białystok
Poinformuj o wystąpieniu:

Cała kariera zawodowa związana z szeroko rozumianą produkcją. Pracował jako operator, ustawiacz maszyn, koordynator, kierownik zmiany oraz kierownik produkcji.

Ostatnie 7 lat odpowiedzialny za zarządzanie wydziałami produkcji, w tym 4 lata w branży automotive.