Michał Marlinga

Senior Vice President
Citibank
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Jest liderem zespołu CitiLean and Smart Automation Center w EMEA. Prowadzi projekty transformacyjne, usprawniające i automatyzujące procesy, a także za wdraża kulturę lean i ciągłego doskonalenia.

Jest Master Black Beltem Lean Six Sigma, ekspertem w Project Management, Business Process Management Systems, Robotic Process Automation, Design Thinking, TQM, ISO i wielu innych.

Od 16 lat związany z sektorem finansowym, prowadząc transformacje biznesowe I procesowe w największych instytucjach finansowych w Polsce i Europie.

Przed dołączeniem do Citigroup był menedżerem w PwC odpowiedzialnym za tematy Operational Excellence w Polsce i CEE. Na trwałe zmienił wiele obszarów w kierunku kultury procesowej, wdrożył wiele innowacyjnych procesowych rozwiązań cyfrowych, rozwiązań big data i RPA. Zaprojektował i przeprowadził złożone transformacje operacji i obszarów biznesowych.

Przed PwC, przewodził lub był członkiem wewnętrznych zespołów consultingowych dedykowanych do usprawniania procesów w BNP Paribas, Credit Agricole i Santander. Od wielu lat jest również trenerem Lean Six Sigma, BPMS, zarządzania projektami, zarządzania procesami, Kaizen i in. prowadząc szkolenia i coachując projekty zarówno w obszarze finansowym jak i produkcyjnym.