Michał Owczarek

Michał Owczarek

Eksper ds. Innowacji
ING Bank Śląski
Katowice
Poinformuj o wystąpieniu:

Pracę w ING Banku Śląskim rozpoczynał w zespole Architektury Korporacyjnej. Pracował także w roli Analityka Biznesowego w ING Banku w Luxemburgu. W chwili obecnej jest członkiem Centrum Eksperckiego ESG Innowacje.

Od początku swojej pracy uczestniczył w inicjatywach związanych z wykorzystywaniem nowych technologii w ING Banku w Polsce oraz na poziomie Grupy ING.

Był także zaangażowany w prace związane z opracowaniem i wdrażaniem metodologii Grupy ING w zakresie wdrażania innowacji. Uczestniczył w kilku międzynarodowych zespołach poświęconych wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.