Michał Trzęsiok

Michał Trzęsiok

Specjalista z zakresu wielowymiarowej analizy danych, systemów uczących się (Machine Learning), modelowania matematycznego i sztucznej inteligencji.

Przez niemal 20lat był wykładowcą akademickim, pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie uzyskał stopień doktora ekonomii o specjalności ekonometria i statystyka.