Monika Świerczewska

Monika Świerczewska

Product Owner
Grupa PZU
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

W Grupie PZU pracuje niemal całą swoją karierę zawodową. Od początku związana z obsługą szkód i świadczeń. Obecnie optymalizuje procesy przy użyciu rozwiązań klasy RPA, modeli danych oraz szeroko rozumianej sztucznej inteligencji.

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na kierunku Prawo, obecnie studentka studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Projektami.