Oskar Jedynasty

Oskar Jedynasty

Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania
ERGO Hestia
Sopot
Poinformuj o wystąpieniu:

Do ERGO Hestii dołączył w 2013 r wchodząc w skład formującego się wówczas zespołu projektowego odpowiedzialnego za zaprojektowanie i wdrożenie ekosystemu ubezpieczeniowego "iHestia".

Aktualnie Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania w Departamencie IT. Zarządza zespołami odpowiedzialnymi za automatyzację procesów biznesowych (RPA i WLA), projektowanie zautomatyzowanych rozwiązań obsługi klientów i pośredników (m.in. chatbot, voicebot) oraz wytwarzanie oprogramowania na wewnętrzne potrzeby jednostek biznesowych ERGO Hestii.
Współinicjator programów rozwojowych wzmacniających kompetencje IT wśród pracowników, w tym Bootcamp RPA, którego absolwenci do tej pory skutecznie zrealizowali ponad 50 wdrożeń robotów RPA.