Paweł Pieróg

Paweł Pieróg

Kierownik Działu Analiz i Wsparcia Sprzedaży
The Lorenz Bahlsen Snack-World
Sosnowiec
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, od 2005 roku związany z firmą The Lorenz Bahlsen Snack-World Sp. z o.o., odpowiedzialny za obszar Analiz i Wsparcia Sprzedaży od strony operacyjnej i technologicznej.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów optymalizacyjnych i rozwojowych m.in. w zakresie zmian organizacyjnych, wdrażania systemów ERP, zmian systemów raportujących oraz sprzedażowych, a także szeroko pojętej automatyzacji procesów.

Zaangażowany w inicjatywy i działania związane z wykorzystaniem nowych technologii w organizacjach.