Piotr Grządziel

Piotr Grządziel

Head of Automation RPA CoE Europe & CIS
Danone
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Piotr Grządziel pracuje w firmie Danone jako IT & Data Business Systems Senior Manager - DBS Central Europe and Nordics.

Po ukończeniu studiów magisterskich w obszarze informatyki Piotr dołączył do Grupy Celsa jako konsultant SAP i wdrażał projekty SAP dla przemysłu stalowego. Po kilku latach Piotr dołączył do grupy TVN, aby zarządzać wdrożeniami systemów w ramach domeny zakupowej w branży medialnej.

Od 2013 roku Piotr pracuje w grupie Danone zarządzając projektami w różnych obszarach. Piotr kieruje zespołem IT & Data Value Chain odpowiedzialnym za systemy wsparcia dla biznesu w Europie Centralnej i krajach skandynawskich w zakresie planowania, zakupów, danych podstawowych, jakości, produkcji cyfrowej obejmujących swoim zasięgiem 10 fabryk.

Po przygodzie i nauce z automatyzacją procesów biznesowych oraz wdrożeniu kilku rozwojowych projektów, RPA stało się technologią dostępną w katalogu usług IT & Data firmy Danone o wydajnym modelu dostarczania i wsparcia.