prof. SGH Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania IT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa
Poinformuj o wystąpieniu:

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył staże na University of Waterloo (Kanada), University of Stratclyde (Szkocja), University of Manchester (Wielka Brytania), University of York (Wielka Brytania), Trinity College (Irlandia), Center of Health Informatics (Irlandia).

Uczestniczył w projektach doradczych i prowadził szkolenia m.in. dla: Orange, Netii, Polskiego Banku Komórek Macierzystych, DB Schenker, BGŻ BNP Pariba, Getin Noble Bank, ING Banku, BZK WBK, KRUK, PZU, Nationale Nederlanden, Europejskiego Funduszu Leasingowego, Neuca, Nomax, Nowy Styl Group, PKP Informatyka, PGE Systemy, Grupy TAURON Polska Energia, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, TVN, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, Resortu Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Przez wiele lat zajmował się problematyką architektury korporacyjnej (Enterprise Architecture). Był zaangażowany w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce. Jest certyfikowanym szkoleniowiecem TOGAF.

Obecnie koncetruje się na zagadnieniach automatyzacji i robotyzacji biznesu i wykorzystaniu tego podejścia do tworzenia innowacji cyfrowych.

Jest autorem blisko 100 publikacji, artykułów i prezentacji z dziedziny architektury korporacyjnej, inżynierii oprogramowania, informatyzacji administracji publicznej (pełna lista publikacji dostępna jest na stronie www.AndrzejSobczak.net). Jest współredaktorem i współautorem książki “Wstęp do architektury korporacyjnej”, która jako pierwsza pozycja w Polsce w całości poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Przygotował monografię „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych” wydaną przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W 2013 opublikował drugą monografię pt. “Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne“, która stanowi podsumowanie kilku lat jego badań w tym obszarze.

Jest redaktorem serwisu Robonomika.pl. Zainicjował niekomercyjną akcję edukacyjną "Manager w erze robotów". W jej ramach przygotował opracowanie "101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych" (nieodpłatnie do pobrania ze strony serwisu Robonomika).

Prywatnie szczęśliwy mąż Ani i dumny tata Krzysia, Zosi oraz Małgosi :).