Tomasz Bykowski

Tomasz Bykowski

Strategy & Business Development Manager oraz Członek Zarządu w firmie Horus, która automatyzuje procesy biznesowe dużych firm i oddziałów międzynarodowych korporacji.

Z wykształcenia biolog z doktoratem z biochemii, oraz stażem w jednym z najlepszych wydziałów mikrobiologii i immunologii w USA.

Z praktyki przedsiębiorca i menedżer w firmach technologicznych od czasów pierwszej rewolucji internetowej.

Kierował firmą e-learningową i był odpowiedzialny za cyfrową transformację w polskim oddziale największego na świecie dostawcy treści naukowo-technicznych.

W badaniach psychologicznych konsekwentnie klasyfikowany jako wizjoner.

Sukces mierzy sukcesem Klientów.