Tomasz Śmietana

Tomasz Śmietana

Kierownik Działu Windykacji
EXPRESS
Kraków
Poinformuj o wystąpieniu:

Od 2003 odpowiada za kompleksową obsługę spółek wchodzących w skład Holding1 w zakresie zarzadzania ryzykiem kredytowym i windykacją należności. W latach 2017-2021 dodatkowo zarządzał strukturą Call Center w spółkach Express i Traficar.

W roku 2019 dokonał głębokiej restrukturyzacji pracy i składu działu windykacji, przenosząc do pracy automatycznej większość powtarzalnych czynności w zakresie kontaktów z kontrahentami i regulowania kredytu kupieckiego przez roboty. Sukcesy automatyzacji w jednej ze spółek zostały powtórzone w powstałych jednostkach Holdingu.

Obecnie zajmuje się standaryzacją windykacji, ryzyka kredytowego i kontrolą kredytu kupieckiego w ramach wieloletniej strategii dla Holdingu, prowadzonej pod hasłem ujednolicenia i automatyzacji działań.